Велики ПреславДимо Петров Бодуров

Кратка автобиография
Роден на 21.02.1966г, женен с две деца.

Придобил е следните образователни степени и дипломи:
• Магистър “Счетоводство и контрол“ - ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий
• Магистър “Технология на металите и металорежещите машини“ - ВМЕИ гр. Варна
Владее руски език. Притежава компютърна грамотност “МS Word“, ”Еxcel” и владее счетоводен софтуер.
Основни квалификации:
организационен опит,счетоводни умения,умения за работа в екип

Професионален опит:
• АД “Преслав-Автомобилни надстройки - Монтьор, конструктор, началник цех
• Общинска администрация – Община Велики Преслав - главен специалист “ Общински проекти “
Допълнително за този град

Снимки в този град - 0
Снимките в този град са преглеждани - 0 пъти