МонтанаЗлатко Софрониев Живков

Биографична справка
Име, презиме, фамилия: Златко Софрониев Живков
Дата и място на раждане:5 ноември, 1959 г. в гр. Бойчиновци, област Монтана
Адрес: Монтана, ж.к. "Плиска"12 , ап. 2
Телефон:096/ 30.04.00
Семейно положение: Женен с две деца
Образование и квалификация: От 1981 до 1985 г. - висше образование във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново.
Специалност: Магистър по история
Диплома № 006272, серия А 84

От 1988 до 1989 г. - специализация в СУ "Св. Климент Охридски".
Специалност : История на българското Възраждане
Диплома № 1570

Професионален опит От 1985 до 1993 г.
Месторабота : Средно общообразователно училище /СОУ/ "Иван Пейчев"
Длъжност: Учител

От 1993 до 1997 г.
Месторабота: СОУ "Иван Пейчев"
Длъжност: Директор

От 1997 до 1999 г.
Месторабота: Инспекторат на образованието на Министерството на образованието и науката - Монтана
Длъжност: Началник

От 1999 г.
Месторабота: Община Монтана
Длъжност: Кмет

Допълнително за този град

Снимки в този град - 0
Снимките в този град са преглеждани - 0 пъти