ХитриноНуридин Басри Исмаил

Роден на 12.08.1962 г.в гр. Шумен
Образование
Средно образование в ПМГ гр.Шумен
Средно специално в Строителен техникум гр. Варна
Висше образование
ШУ специалност "Социална педагогика"
Професионална квалификация
От 1984 до 1989г. В СМК Шумен като строителен техник
От 1990 до 1995г. - кмет на с.Трем
От 1995 – 1999г. - зам. кмет на община Хитрино
2000 – 2003г. председател на ОбС Хитрино
От 2003 г. кмет на община Хитрино
Допълнително за този град

Снимки в този град - 0
Снимките в този град са преглеждани - 0 пъти