ДрагоманСоня Дончева

Дата на раждане: 24.10.1968 г. – гр. Ямбол, РБългария
Образование: висше
- ЮЗУ “Неофит Рилски” - Благоевград, специалност “учител по история и география”
- Технически университет – София, специалност “публична администрация”
Работила като: учител, гл. специалист “образование, здравеопазване и култура” в община Драгоман
От 13 ноември 2007г е кмет на община Драгоман
Допълнително за този град

Снимки в този град - 0
Снимките в този град са преглеждани - 0 пъти